Curs 2020-21

93 366 30 06 - 93 366 33 73

Descobreix una estació de Ferrocarrils

Descobreix una estació de Ferrocarrils

Educació infantil i primària
Activitat guiada en la qual es treballa el funcionament d'una estació de Ferrocarrils i el coneixement de les seves instal·lacions. L'objectiu és aprendre i observar l'estació i l'accès al tren d'acord amb criteris de civisme i seguretat per les persones.
  • Visita a una estació d'FGC propera al centre escolar.
  • Importància de la compra i validació de títols de transport.
  • Com accedir a l'andana: normes bàsiques de seguretat i interpretació dels elements d'informació i dels senyals.
  • Viatge amb tren: seguiment de les normes de convivència i civisme.Activitat, materials i viatge
Preu: 2,20 € per alumne

RESERVAR L'ACTIVITAT