Curs 2020-21

93 366 30 06 - 93 366 33 73

fcg
CURS 2020 - 2021
Què fem?
Acostem als més joves al món del ferrocarril, en tots els seus vessants
Com?
A través d’activitats pedagògiques, d’acord amb el currículum educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per què?
Per sensibilitzar i formar als més joves en el coneixement, el funcionament i la gestió del transport sostenible, de la mobilitat i del respecte per l’entorn en el qual vivim i donar a conèixer l’evolució i història del tren.
Valors
El civisme, el respecte al medi ambient, la responsabilitat i el respecte per les coses i els espais comuns, l’ús del transport públic, la convivència, el futur.
A qui va adreçat
A tots els cicles educatius.
Programa
Programa de quatre itineraris segons la temàtica que es vol tractar. Cada itinerari pot tenir més d’una activitat.